Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

MTÜ’de “Eğiticilerin Eğitimi” Seminerleri Verildi

MTÜSEM tarafından 20-21 Şubat tarihlerinde Üniversitemiz akademisyenlerine yönelik “Eğiticilerin Eğitimi” semineri verildi.

Üniversitemiz Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitime MTÜ fakülte ve meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanları katıldı. Yükseköğretimde daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak ve eğitim hizmetlerinde yeni yaklaşımlar konusunda öğretim elemanlarını bilgilendirmek amacıyla verilen eğitimler, alanında uzman akademisyenler tarafından verildi.

İki gün boyunca dört oturum olarak düzenlenen eğitimde şu başlıklar altında seminerler verildi.

  •  Sınıf Yönetimi / Dr. Öğr. Üyesi Servet ATİK
  • Ölçme ve Değerlendirme / Prof. Dr. Nihat ŞAD
  • Eğitim Psikolojisi / Öğr. Gör. Murat CANPOLAT
  • Rehberlik / Doç. Dr. Emine DURMUŞ
TR