Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Dr.Öğr.Üyesi Hulisi BİNBAŞIOĞLU
Merkez Müdürü
Research GateEmail
Dr.Öğr.Üyesi Ekrem AKBULUT
Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör. Yasemin KESKİN YILMAZ
Müdür Yardımcısı
TR