Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Misyon-Vizyon

Misyonumuz

Malatya Turgut Özal Üniversitesi kurum kültürü ve stratejik hedeflerine bağlı kalarak ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilebilecek eğitim programlarını düzenlemek ve bu yolla Üniversitemizin kamu, özel sektör ve ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülke kalkınmasına hizmet etmektir.

 

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası ölçekte; evrensel değerlere saygılı, toplumsal gelişmelere duyarlı, tarafsız, profesyonel ve adil bir biçimde, sürekli eğitim alanında güven duyularak tercih edilen bir uygulama ve araştırma merkezi olmaktır.

TR