Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. İlhan ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Ekrem AKBULUT
Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Harun KAYA
Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Hulisi BİNBAŞIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
TR