Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Üyeler

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr.Tuğba Raika KIRAN

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Kübranur KORKMAZ

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dilan AYDIN
Dr.Öğr.Üyesi Yılmaz İNCE
Dr.Öğr.Üyesi Feyza İNCEOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Burçin DOĞAN
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet AYDOĞAN

TR