Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Doç. Dr. Tuğba Raika KIRAN
Merkez Müdürü
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dilan AYDIN

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Kübranur KORKMAZ

TR