Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Üyeler

Doç. Dr. Tuğba Raika KIRAN
Merkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞİT
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Kübranur KORKMAZ
Müdür Yardımcısı
Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Burçin DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Feyza İNCEOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz İNCE
Yönetim Kurulu Üyesi

TR