Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Doç. Dr. Tuğba Raika KIRAN
Merkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞİT
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Kübranur KORKMAZ
Müdür Yardımcısı
Özgeçmiş

TR